Główna Grań Tatr Wysokich - spojrzenie na masyw Wysokiej - widać trochę szczytów GGT, np. Ciężki Szczyt, Wyżni Pazdur, Wysoka (NW i SE), Zachodnia Rumanowa Czuba, Wschodnia Rumanowa Czuba, Żłobisty Szczyt - sierpień 2014

Główna Grań Tatr część II – Tatry Wysokie


Przedstawiam szczegółowe zestawienie 198 szczytów należących do Głównej Grani Tatr Wysokich (GGTW). Co ciekawe, spośród nich zaledwie 10 można uznać za „wybitne” (MDW > 100 m). Czyli GGTW jest bardzo „poszarpana”, ale nie zawiera zbyt wielu głębokich przełęczy. W efekcie GGTW posiada co prawda prawie 3 razy więcej wyróżnianych kulminacji od znacznie dłuższej Głównej Grani Tatr Zachodnich (GGTZ), ale to na GGTZ mamy trochę więcej szczytów „wybitnych” (MDW > 100 m).

Uwagi techniczne:

 • Kolejność szczytów w poniższym zestawieniu ustaliłem wg położenia na Głównej Grani Tatr Wysokich -> licząc od Przełęczy pod Kopą (1749 m n.p.m.) do Liliowego (1952 m n.p.m.), czyli kierunek E -> W;
 • Szczyty „wybitne” (MDW > 100 m) wyróżniłem pogrubieniem i podałem ich MDW;
 • Z powodu braku pełnych danych, część wysokości n.p.m. określiłem „na oko” z mniejszą lub większą dokładnością;

Główna Grań Tatr Wysokich -> lista szczytów [wysokość w m n.p.m.]:

 1. Mała Bielska Kopka (Kopský hrb) [1773]
 2. Koperszadzki Zwornik (Jahňací uzol) [1900]
 3. Koperszadzka Czuba (Jahňací hrb) [1930]
 4. Biała Kopa (Biela kopa)
 5. Biały Grzebień (Biely hrebeň)
 6. Biała Czuba (Biely zub) [2044]
 7. Biały Kopiniak (Biela kôpka)
 8. Jagnięcy Szczyt (Jahňací štít) [2229] -> MDW 137 m
 9. Wielki Jagnięcy Kopiniak (Veľký jahňací zub) [2210]
 10. Mały Jagnięcy Kopiniak (Malý jahňací zub) [2170]
 11. Czerwona Turnia (Belasá veža) [2290]
 12. Modra Turnia (Zmrzlá veža) [2311]
 13. Skrajna Kołowa Czubka (Predný kolový zub) [2310]
 14. Pośrednia Kołowa Czubka (Prostredný kolový zub) [2315]
 15. Zadnia Kołowa Czubka (Zadný kolový zub) [2330]
 16. Kołowy Szczyt (Kolový štít) [2418] -> MDW 153 m
 17. Kołowa Kopka (Kolová kôpka) [2320]
 18. Czarne Czuby (Čierne zuby) [2275]
 19. Czarny Kopiniak (Čierny kopiniak) [2300]
 20. Czarny Grzebień (Čierny hrebeň)
 21. Czarny Szczyt (Čierny štít) [2434]
 22. Wielka Papirusowa Turnia (Veľká čierna veža) [2430]
 23. Pośrednia Papirusowa Turnia (Prostredná čierna veža) [2428]
 24. Mała Papirusowa Turnia (Malá čierna veža) [2415]
 25. Wyżni Barani Zwornik (Vyšná Barania strážnica) [2505]
 26. Barani Kopiniak (Hrebeň baraních strážnic) [2485]
 27. Niżni Barani Zwornik (Nižná Barania strážnica) [2480]
 28. Barani Kopiniaczek (Baraní mních) [2450]
 29. Baranie Czuby (Baranie hrby) [2390]
 30. Śnieżny Mniszek (Snehový mních) [2370]
 31. Śnieżne Czuby (Snehový hrb) [2415]
 32. Śnieżny Zwornik (Snehová strážnica) [2455]
 33. Śnieżny Szczyt (Snehový štít) [2467]
 34. Lodowy Zwornik (Zadný Ľadový štít) [2507]
 35. Lodowy Koń (Ľadový kôň) [2585]
 36. Koński Ząb (Zub nad Koňom) [2590]
 37. Lodowy Szczyt (Ľadový štít) [2627] -> MDW 286 m
 38. Lodowe Czuby (Ľadové hrby) [2590]
 39. Lodowa Kopa (Malý Ľadový štít) [2603]
 40. Mała Lodowa Kopa (Malý Ľadový štít, JV vrchol) [2599]
 41. Harnaskie Czuby (Pytliacke hrby) [2390]
 42. Harnaskie Zęby (Pytliacke zuby) [2395]
 43. Harnaska Turnia (Pytliacka veža) [2410]
 44. Harnaski Kopiniak (Pytliacka kopa) [2435]
 45. Harnaski Zwornik (Pytliacka strážnica) [2455]
 46. Mały Lodowy Szczyt (Široká veža) [2461]
 47. Zbójnicki Ząb – wierzchołek NE (Zbojnícky zub) [2365]
 48. Zbójnicki Ząb – wierzchołek SW (Zbojnícky zub) [2365]
 49. Wielka Zbójnicka Turnia (Veľká zbojnícka veža) [2375]
 50. Pośrednia Zbójnicka Turnia (Prostredná zbojnícka veža) [2370]
 51. Mała Zbójnicka Turnia (Malá zbojnícka veža) [2345]
 52. Zbójnicki Kopiniak (Zbojnícka kopa) [2315]
 53. Czarne Chłopki (Čierne zuby) [2310]
 54. Ząb Englischa (Englischov zub) [2320]
 55. Ząb Jurzycy (Jurzycov zub) [2340]
 56. Ostry Szczyt (Ostrý štít) [2367]
 57. Ostry Kopiniak (Ostrá kopa) [2355]
 58. Mały Ostry Szczyt (Malý Ostrý štít) [2325]
 59. Ostre Czuby (Ostré zuby) [2240]
 60. Siwe Czuby (Sivé zuby) [2305]
 61. Jaworowy Szczyt (Javorový štít) [2417] -> MDW 192 m
 62. Pośredni Jaworowy Szczyt (Prostredný Javorový štít) [2415]
 63. Mały Jaworowy Szczyt (Malý Javorový štít) [2385]
 64. Krzesany Róg (Kresaný roh) [2290]
 65. Rówienkowa Turnia (Rovienková veža) [2272]
 66. Rówienkowy Ząb (Rovienkový zub) [2245]
 67. Graniasta Turnia – wierzchołek NE (Hranatá veža) [2260]
 68. Graniasta Turnia – wierzchołek SW (Hranatá veža) [2260]
 69. Złotnikowa Czuba (Rovienková stena) [2220]
 70. Złotnikowa Kopa (Svišťová kopa) [2221]
 71. Mały Świstowy Szczyt – wierzchołek W (Malý Svišťový štít) [2382]
 72. Pośredni Świstowy Szczyt (Prostredný Svišťový štít) [2383]
 73. Wielki Świstowy Szczyt (Veľký Svišťový štít) [2378]
 74. Czerwony Mnich (Severná divá ihla) [2305]
 75. Czarny Mnich (Južná divá ihla) [2300]
 76. Dzika Czuba (Divý hrb) [2330]
 77. Dzika Turnia – wierzchołek N (Divá veža) [2373]
 78. Dzika Turnia – wierzchołek S (Divá veža) [2376]
 79. Turnia nad Rohatką (Veža nad Prielomom) [2332]
 80. Mała Zmarzła Turniczka (Malá zamrznutá vežička) [2360]
 81. Pośrednia Zmarzła Turniczka (Prostredná zamrznutá vežička) [2380]
 82. Wielka Zmarzła Turniczka (Veľká zamrznutá vežička) [2400]
 83. Mała Wysoka (Východná Vysoká) [2429]
 84. Zmarzła Kopa (Zamrznutá kopa) [2204]
 85. Mały Wielicki Szczyt (Malý Velický štít) [2253]
 86. Wielicki Szczyt (Velický štít) [2319]
 87. Litworowy Zwornik (Litvorová strážnica) [2365]
 88. Litworowy Szczyt (Litvorový štít) [2423]
 89. Wielicka Turniczka (Lučivnianska veža) [2492]
 90. Niżnia Wysoka Gerlachowska (Malá Litvorová veža) [2532]
 91. Gerlachowska Turniczka (Gerlachovská vežička) [2520]
 92. Wyżnia Wysoka Gerlachowska (Veľká Litvorová veža) [2581]
 93. Gerlachowska Kopa (Gerlachovská kopa) [2600]
 94. Lawinowy Szczyt (Lavínový štít) [2606]
 95. Jurgowskie Czuby (Lavínové zuby) [2605]
 96. Zadni Gerlach (Zadný Gerlachovský štít) [2616]
 97. Targana Turnia – wierzchołek E (Biskupská čiapka) [2490]
 98. Targana Turnia – wierzchołek W (Biskupská čiapka) [2490]
 99. Batyżowieckie Czuby (Batizovský hrb) [2370]
 100. Wielki Batyżowiecki Szczyt (Veľký Batizovský štít) [2448]
 101. Mały Batyżowiecki Szczyt (Malý Batizovský štít) [2445]
 102. Batyżowiecka Igła (Batizovská ihla) [2440]
 103. Batyżowiecka Kopa (Batizovská kopa) [2420]
 104. Batyżowiecka Turniczka (Batizovská vežička) [2390]
 105. Kacze Czuby (Kačací hrb) [2380]
 106. Kaczy Szczyt (Kačací štít) [2402]
 107. Zmarzły Szczyt (Popradský Ľadový štít) [2390]
 108. Wschodni Żelazny Szczyt (Východný Železný štít) [2340]
 109. Hruba Śnieżna Kopa (Hrubá Snežná kopa) [2328]
 110. Pośrednia Śnieżna Kopa (Prostredná Snežná kopa) [2335]
 111. Mała Śnieżna Kopa (Malá Snežná kopa) [2315]
 112. Zachodni Żelazny Szczyt (Západný Železný štít) [2360]
 113. Żłobista Kopka (Zlobná kôpka) [2360]
 114. Żłobista Kopa (Zlobivá, JV vrchol) [2420]
 115. Żłobista Turnia (Zlobivá, prostredný vrchol) [2420]
 116. Żłobisty Szczyt (Zlobivá) [2426]
 117. Żłobiste Czuby (Zlobné zuby) [2400]
 118. Rumanowy Szczyt – wierzchołek SE (Rumanov štít) [2420]
 119. Rumanowy Szczyt – wierzchołek środkowy (Rumanov štít) [2422]
 120. Rumanowy Szczyt – wierzchołek NW (Rumanov štít) [2428]
 121. Ganek (Veľký Ganek) [2459] -> MDW 194 m
 122. Pośredni Ganek (Prostredný Ganek) [2430]
 123. Mały Ganek (Malý Ganek) [2425]
 124. Bartkowa Turnia (Bartkova veža) [2350]
 125. Wschodnia Rumanowa Czuba (Východný Rumanov zub)  [2285]
 126. Zachodnia Rumanowa Czuba (Západný Rumanov zub)  [2295]
 127. Wysoka – wierzchołek SE (Vysoká) [2560] -> MDW 305 m lub ~20 m
 128. Wysoka – wierzchołek NW (Vysoká) [2560] -> MDW 305 m lub ~20 m
 129. Wyżni Pazdur [2520]
 130. Ciężki Szczyt (Ťažký štít) [2520]
 131. Kopa nad Wagą (Kopa nad Váhou) [2390]
 132. Rysy – wierzchołek SE (Rysy) [2473]
 133. Rysy – wierzchołek środkowy (Rysy) [2503] -> MDW 163 m
 134. Rysy – wierzchołek NW (Rysy) [2499]
 135. Wschodnia Turnia nad Żabią Przełęczą (Východná veža nad Žabím sedlom) [2340]
 136. Pośrednia Turnia nad Żabią Przełęczą (Prostredná veža nad Žabím sedlom) [2325] – zwana „Innominatą”
 137. Zachodnia Turnia nad Żabią Przełęczą (Západná veža nad Žabím sedlom) [2280]
 138. Żabi Koń (Žabí Kôň) [2291]
 139. Żabia Turnia Mięguszowiecka (Žabia veža) [2335]
 140. Wołowa Turnia (Volia veža) [2373]
 141. Rogata Turniczka (Rohatá vežička) [2367]
 142. Rogata Grań (Rohatý hrebeň) [2370]
 143. Mały Wołowy Róg (Malý volí roh) [2360]
 144. Wschodni Wołowy Róg (Východný volí roh) [2361]
 145. Zachodni Wołowy Róg (Západný volí roh) [2358]
 146. Hińczowy Zwornik (Hincova kopa) [2360]
 147. Hińczowa Turniczka (Hincova vežička) [2360]
 148. Hińczowa Turnia (Hincova veža) [2372]
 149. Mięguszowiecki Szczyt Czarny (Východný Mengusovský štít) [2410] -> MDW 103 m
 150. Chłopek (Chlapík) [2320]
 151. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzchołek SE (Prostredný Mengusovský štít) [2370]
 152. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzchołek środkowo-wschodni (Prostredný Mengusovský štít) [2388]
 153. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzchołek środkowy (Prostredný Mengusovský štít) [2391]
 154. Wyżni Ząb w Mięguszowieckim Szczycie Pośrednim [2386]
 155. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzchołek NW (Prostredný Mengusovský štít) [2393]
 156. Platforma nad Igłami [2371]
 157. Cienka Igła (Malá mengusovská ihla) [2353]
 158. Igła Milówki (Veľká mengusovská ihla) [2350]
 159. Mięguszowiecka Baszta (Mengusovská bašta) [2412]
 160. Mięguszowiecki Szczyt Wielki – wierzchołek E (Veľký Mengusovský štít) [2433]
 161. Mięguszowiecki Szczyt Wielki – wierzchołek W (Veľký Mengusovský štít) [2438] -> MDW 213 m
 162. Wyżnia Mięguszowiecka Turniczka (Vyšná Mengusovská vežička) [2372]
 163. Mięguszowiecka Turniczka (Mengusovská vežička) [2360]
 164. Cubryński Ząb (Čubrinský zub) [2360]
 165. Cubryński Zwornik (Čubrinský uzol) [2370]
 166. Cubryna (Čubrina) [2376]
 167. Cubryński Słup [2360]
 168. Ramię Cubryny (Rameno Čubriný) [2270]
 169. Zadni Mnich (Druhý mních) [2172]
 170. Ciemnosmreczyńska Turnia (Temnosmrečianska veža) [2142]
 171. Turniczka Chałubińskiego (Chałubińského vežička) [2065]
 172. Kopa nad Wrotami (Kopa nad Chałubińského bránou) [2075]
 173. Głaźna Czuba (Piargová veža) [2095]
 174. Dziurawa Czuba (Deravá veža) [2160]
 175. Szpiglasowa Turniczka (Deravá vežička) [2145]
 176. Szpiglasowy Ząb (Hrubý zub) [2120]
 177. Szpiglasowa Czuba (Malý Hrubý štít) [2160]
 178. Szpiglasowy Wierch – wierzchołek S  (Hrubý štít) [2160]
 179. Szpiglasowy Wierch – wierzchołek środkowy (Hrubý štít) [2171]
 180. Szpiglasowy Wierch – wierzchołek główny (Hrubý štít) [2172]
 181. Szpiglasowy Wierch – wierzchołek W  (Hrubý štít) [2171]
 182. Wyżni Kostur (Vyšný kostúr) [2083]
 183. Niżni Kostur (Nižný kostúr) [2055]
 184. Czarna Kotelnica (Čierna Kotolnica) [1963]
 185. Mała Kotelnica (Malá Kotolnica) [1985]
 186. Pośrednia Kotelnica (Prostredná Kotolnica) [1980]
 187. Wielka Kotelnica (Veľká Kotolnica) [1987]
 188. Gładka Kotelnica (Hladká Kotolnica) [1990]
 189. Gładki Wierch (Hladký štít) [2066]
 190. Walentkowy Wierch (Valentkova) [2156]
 191. Niżnia Walentkowa Baszta (Nižná Valentkova bašta) [2129]
 192. Wielka Walentkowa Czuba (Vyšný Valentkov zub) [2128]
 193. Pośrednia Walentkowa Czuba (Prostredný Valentkov zub) [2114]
 194. Mała Walentkowa Czuba (Malý Valentkov zub) [2107]
 195. Świnica (Svinica) [2301] -> MDW 351 m
 196. Świnica – wierzchołek taternicki (Svinica) [2291]
 197. Pośrednia Turnia (Prostredná kopa) [2128]
 198. Skrajna Turnia (Krajná kopa) [2096]

-> Reasumując powyższa lista zawiera:

 • 198 szczytów GGTW, w tym 10 „wybitnych” (MDW > 100 m);
 • 181 kulminacji z odrębną nazwą (np. Rysy liczone jako 1 sztuka);

-> Dla porównania 19 tom przewodnika Władysława Cywińskiego „Główna Grań Tatr” wyróżnia:

 • 183 szczyty GGTW;
 • 169 kulminacji z odrębną nazwą (np. Rysy liczone jako 1 sztuka);

Czyli w ramach Głównej Grani Tatr Wysokich stworzyłem listę większą o 15 szczytów. Konkretnie uzupełniłem kwestię Turni nad Żabią Przełęczą (Władysław Cywiński wyróżniał tylko pośrednią i nazywał ją „Innominatą”). Poza tym dodałem 7 obiektów wg opracowania „MASTER TOPO” Grzegorza Głazka (Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzchołek środkowo-wschodni, Wyżni Ząb w Mięguszowieckim Szczycie Pośrednim, Platforma nad Igłami, Wyżnia Mięguszowiecka Turniczka, Cubryński Ząb, Cubryński Słup, Ramię Cubryny), 4 nazwane kulminacje wg mapy Polkartu „Orla Perć 1:5000” (Niżnia Walentkowa Baszta, Wielka Walentkowa Czuba, Pośrednia Walentkowa Czuba, Mała Walentkowa Czuba) i 2 kulminacje bez odrębnej nazwy z szczytowych partii masywu Szpiglasowego Wierchu (19 tom Władysława Cywińskiego wspomina tylko o wierzchołku południowym i głównym, ja zaś oparłem się na 11 tomie Władysława Cywińskiego „Szpiglasowy Wierch”, który wyróżnia 5 wierzchołków, z czego 4 leżą na GGTW – S, środkowy, główny i W).

* Dodam, że na GGTW niektóre obiekty z odrębnymi nazwami mają bardzo małe MDW [np. Lodowy Koń (MDW ~2 m), Koński Ząb (~2 m), Pośrednia Walentkowa Czuba (MDW ~1 m)] i „nie rzucają się w oczy” w tatrzańskim krajobrazie. Jednocześnie można znaleźć przykłady wciąż „anonimowych” kulminacji z trochę większym MDW.

Główna Grań Tatr Wysokich - spojrzenie na masyw Wysokiej - widać trochę szczytów GGT, np. Ciężki Szczyt, Wyżni Pazdur, Wysoka (NW i SE), Zachodnia Rumanowa Czuba, Wschodnia Rumanowa Czuba, Żłobisty Szczyt - sierpień 2014
Główna Grań Tatr Wysokich – spojrzenie na masyw Wysokiej – widać trochę szczytów GGT, np. Ciężki Szczyt, Wyżni Pazdur, Wysoka (NW i SE), Zachodnia Rumanowa Czuba, Wschodnia Rumanowa Czuba, Żłobisty Szczyt – sierpień 2014

Informacje na temat Głównej Grani Tatr:

-> Długość GGT: ~75 km, w tym:

-> Rzeczywista długość GGT (z drobiazgowym uwzględnieniem wszystkich kulminacji na grani, wg przypuszczeń Władysława Cywińskiego): co najmniej 150 km;

-> Suma podejść GGT:

  • Kierunek E -> W [od Zdziarskiej Przełeczy (1077 m n.p.m.) do Huciańskiej Przełęczy (905 m n.p.m.)]: ~13 462 m, w tym:
  • Kierunek W -> E [od Huciańskiej Przełęczy (905 m n.p.m.) do Zdziarskiej Przełęczy (1077 m n.p.m.)]: ~13 527 m, w tym:

* Przybliżone sumy podejść podałem wg 19 tomu przewodnika Władysława Cywińskiego „Główna Grań Tatr”.

Spojrzenie z Małej Wysokiej (2429 m n.p.m.) - na pierwszym planie widoczna Główna Grań Tatr od okolic Małej Wysokiej do Zadniego Gerlacha, zaś w oddali można dostrzec Śnieżne Kopy, Zachodni Żelazny Szczyt, Żłobisty Szczyt, Rumanowy Szczyt, Ganek, Wysoką i Ciężki Szczyt - sierpień 2012
Spojrzenie z Małej Wysokiej (2429 m n.p.m.) – na pierwszym planie widoczna Główna Grań Tatr od okolic Małej Wysokiej do Zadniego Gerlacha, zaś w oddali można dostrzec Śnieżne Kopy, Zachodni Żelazny Szczyt, Żłobisty Szczyt, Rumanowy Szczyt, Ganek, Wysoką i Ciężki Szczyt – sierpień 2012

Ciekawostki:

 • Przełęcz pod Kopą (1749 m n.p.m.) to najniższy punkt Głównej Grani Tatr Wysokich, zaś na długim odcinku między Skrajną Turnią a Jagnięcym Szczytem najniżej leży Niżnia Czarna Ławka (1950 m n.p.m.);
 • Świnica (2301 m n.p.m.) jest najwybitniejszym szczytem Głównej Grani Tatr Wysokich;
 • Nie ma 100% pewności co do „wybitności” Mięguszowieckiego Szczytu Czarnego ze względu na różne pomiary jego wysokości (od 2398 do 2410 m n.p.m.);
 • Wierzchołki Wysokiej SE i NW mają mniej więcej równą wysokość i ciężko jednoznacznie rozstrzygnąć, który z nich stanowi apogeum masywu;
 • Nazwa „wyżni ząb” pojawiła się w opracowaniu MASTER TOPO Grzegorza Głazka, zaś tutaj zastosowałem dookreślenie -> Wyżni Ząb w Mięguszowieckim Szczycie Pośrednim (znajduje się między wierzchołkiem środkowym a głównym NW – poza tym na poszarpanej grani Mięguszowieckiego Szczytu Pośredniego mamy jeszcze „niżni ząb”, ale to już mało znaczący pipant);
 • Lodowy Szczyt i Zadni Gerlach rywalizują o miano najwyższego punktu Głównej Grani Tatr. Sprawa budzi pewne wątpliwości w związku z różnymi pomiarami wysokości Zadniego Gerlacha (od 2616 do 2638 m n.p.m.). Chcąc rozwikłać tą kwestię, przeanalizowałem różne zdjęcia i pomiar „2616 m n.p.m.” wydaje mi się znacznie bardziej realny. W dodatku pomiary Piotra Mielusa wzmacniają moje przekonanie. Zatem wiele na to wskazuje, że Lodowy Szczyt (2627 m n.p.m.) stanowi najwyższy punkt GGT.
Widok z Rysów (2503 m n.p.m.) - można dostrzec sporo szczytów Głównej Grani Tatr, a w lewej części zdjęcia wyróżnia się Lodowy Szczyt - sierpień 2014
Widok z Rysów (2503 m n.p.m.) – można dostrzec sporo szczytów Głównej Grani Tatr, a w lewej części zdjęcia wyróżnia się Lodowy Szczyt – sierpień 2014

-> Główna Grań Tatr część I – Tatry Bielskie
-> Główna Grań Tatr część III – Tatry Zachodnie
-> Lista najwyższych szczytów Tatr
-> Podstawowe informacje o Tatrach
-> Tatry Wysokie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s